Zpět

Týmová spolupráce nás baví

http://www.janskelazne.com

Týmová spolupráce nás baví

Janské Lázně patří k místům s dlouhodobou tradicí. Jsou oblíbené nejen mezi sportovci, ale i mezi lázeňskými rekreanty. Jen za rok 2018 se zde léčilo 3 637 dospělých pacientů, 1 883 dětských pacientů a uskutečnilo se zde 1 480 wellness pobytů. O bezproblémový chod zařízení se stará 430 zaměstnanců, mezi které patří zdravotnický, provozní, technický a další personál. Pouze pokud se budou lázně a jejich zaměstnanci rozvíjet, bude mít příběh lázní pokračování i v budoucnu.

Lázně, jako jiné profese, sužuje nedostatek zaměstnanců, především těch zdravotnických. Vyššímu tlaku na výkon proto čelí řadoví zaměstnanci i vedoucí pracovníci. Ti potřebují umět své podřízené motivovat a správně vést. Pracovní klima se v konečném důsledku projeví na službě, kterou dostávají klienti lázní. Pokud mají lázně a jednotlivá oddělení fungovat jako jeden celek, je klíčová spolupráce a komunikace. To si dobře uvědomuje i Naděžda.

Naděžda pracuje pro Janské Lázně 5 let na pozici hlavní účetní. Má 3 podřízené: majetkovou účetní, provozní účetní a pokladní. Janské Lázně jsou velkou organizací se stovkami zaměstnanců, proto na malý účetní tým čeká široké spektrum práce: přes 100 různých účtů a 100 středisek. „Během dne se vrší různé úkoly k řešení. Stává se mi tak, že mám problém s klidným reagováním na vstupy, tak jak se zvyšuje administrativní zátěž,“ popisuje jeden z problémů Naděžda. Personalistka Soňa Mičánková doplňuje souvislosti: „V rámci nastavování položek rozpočtu lázní jsou prioritou renovace historických budov, nákup nových přístrojů a další investice. Na položku vzdělávání tak plyne menší objem finančních prostředků, které směřují zejména na odborné vzdělávací kurzy zdravotnických profesí. Na vzdělávání v měkkých technikách nejsou finance, přestože jsou nezbytné.“ K narovnání této situace pomáhá Operační program Zaměstnanost, do kterého se v Janských Lázních rozhodli podat projekt.

Ten cílí na vzdělávání vybraných vedoucích funkcí a pracovníků v přímém kontaktu s veřejností. V rámci školení se zaměstnanci naučí jak rozvíjet vlastní osobu, jak reagovat na určité situace či jak lépe pracovat se svým týmem. Zároveň se díky projektu potkávají lidé z různých oddělení. Vedení si od osvojení měkkých dovedností slibuje i nižší fluktuaci zaměstnanců. Projekt nabízí komplexní program rozvoje díky různým typům školení. Naděžda se účastnila 4 školení: vedení týmu, řízení projektu (spolupráce, koordinace činností), asertivita a zvládání stresu. „Řízení projektu mi přišlo nejpřínosnější, uvědomili jsme si na něm potřebu spolupráce a společně podnítili vznik průřezových pracovních skupin, což jak jsme zjistili, je pro střední management klíčové, “ pochvaluje si kurz Naděžda. Spolupráce na nových projektech již od počátku by měla zkrátit čas potřebný na opravy daného úkolu a zároveň zvýšit efektivita práce v týmu.

Obě dámy se shodují, že díky vzdělávání se kromě jiného naučily, jak lépe zadávat úkoly, jak si říci o pomoc, jak poděkovat-motivovat a jak se posunout dál.

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik - vzdělávání zaměstnanců

Číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004540

Příjemce

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

Realizace projektu

1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Výše podpory

1 629 512,00 Kč

Web www.janskelazne.com

Otevřít galerii
 
30.3.2022