Zpět

V jednom kole II

V jednom kole II

Ženy na rodičovské dovolené se nalézají ve zvláštní životní situaci: často čelí sociální izolaci, ztrátě kontaktu s pracovním prostředím, a tím i ohrožení dalšího profesního uplatnění. Pečují o malé děti, obstarávají domácnost a jejich osobní rozvoj je až na posledním místě. Projekt V jednom kole II se zaměřuje právě na tuto cílovou skupinu. Formou pečlivě vystavěných kurzů poskytuje vzdělávání a osobní rozvoj maminkám na rodičovské, a to zdarma, díky financím z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt realizuje obecně prospěšná společnost Attavena, fungující již od roku 1999 na poli vzdělávání, podpory a rozvoje žen pečujících o děti, lidí léčících se ze závislostí a seniorů. Kurzy pořádá převážně v krajích Jihočeském, Středočeském, Plzeňském, Libereckém a Vysočina.

V první polovině roku 2020 probíhal v Liberci pětiměsíční Kurz osobního rozvoje pro maminky. Kombinoval přednášky, individuální přípravu a práci ve skupinkách, ve kterých si účastnice kurzu založily imaginární firmy. Cílem kurzu bylo definovat oblast podnikání, osvojit si vedení firmy, její prezentaci a komunikaci, time management a finanční gramotnost. Nezbytností přitom byla práce s počítačem a běžnými programy, ale také s aktuálními grafickými programy a aplikacemi na tvorbu webových stránek, úpravu fotek a tvorbu propagačních materiálů, nebo práce se sociálními sítěmi. Součástí náplně kurzu také byla příprava na návrat do práce, účastnice si aktualizovaly životopisy dle současných trendů, vyzkoušely pracovní pohovory, zopakovaly pracovní právo, setkaly se s odborníkem z Úřadu práce a s psychologem nad svým osobnostním rozborem. Každou středu a čtvrtek dopoledne se maminky sešly v příjemném a neformálním prostoru alternativní učebny, odevzdaly děti k hlídání o patro výš a měly volnou mysl pro nové informace, přemýšlení, diskusi a kreativní nápady. V závěru kurzu vyjely na víkendový workshop, kde si vzájemně prezentovaly své výsledky a využily získané zkušenosti. „Závěrečný workshop si pokaždé moc užijeme, tentokrát jsme byli v Oldřichově v Hájích v Jizerských horách. Kurz vedu již po několikáté a vždy je to nová dávka pozitivní energie, maminky se rády učí něco nového,“ uvádí lektor Viktor Váňa.

Jednou z nich je i paní Zuzana, která má čtyři děti a je již deset let na rodičovské. Každý den rozděluje svůj čas mezi potřeby a aktivity dětí, rodinný život s manželem, ale i práci. Před rodičovskou učila angličtinu, a učení se snaží nevzdávat ani nyní, chce si udržet alespoň v omezené míře i svůj pracovní život – ač to není snadné a je doslova v jednom kole. Je si však vědoma toho, že pracovní trh si žádá zkušenosti, znalosti a flexibilitu, a že až se bude vracet do pracovního procesu naplno, bude se pro dobré uplatnění počítat všechno. Když se dozvěděla o Kurzu osobního rozvoje pro maminky v místě svého bydliště, neváhala a přihlásila se. Šla do něj s cílem oprášit si, a hlavně rozvinout své počítačové znalosti a proniknout do světa podnikání, kde by se chtěla v budoucnu realizovat. Odnáší si kvalitně připravený životopis, studijní materiály, zajímavé a užitečné počítačové dovednosti, ale hlavně znovunabytou sebedůvěru a reálně vyšší pravděpodobnost uplatnění na trhu práce. V neposlední řadě získala nové kontakty, přátelství a spoustu zážitků. „Skvělé na tomhle kurzu je, že se potkáte s dalšími holkami, které jsou na tom úplně stejně, také řeší, co se sebou, aby neustrnuly v koloběhu rodiny, a kam přitom s dětmi. Tady se potkáme a je to kontakt s normálním světem, řešíme studijní věci, něco jiného než děti, a přitom vím, že je o dítě dobře postaráno, že je blízko, kdyby se něco dělo, vždycky můžu vyběhnout nahoru, a mám tak volné ruce,“ říká paní Zuzana. Svůj podnikatelský plán, který by si přála jednou zrealizovat, si vyzkoušela v imaginární firmě skupinky, ve které v kurzu pracovala, a měla tak možnost si svou představu více rozpracovat.

V kurzu panovala výborná atmosféra, maminky se spřátelily a počítají, že se budou stýkat i nadále, což potvrzuje i koordinátorka kurzu Zuzana Heferová: „Máme zkušenosti z předchozích kurzů, kdy se účastnice schází i po jeho skončení, ty po podzimním kurzu si zorganizovaly třeba společný víkend a dále se podporují ve svých nápadech a činnostech. Jarní kurz byl bohužel postižený pandemií koronaviru, učili jsme sice on-line, ale nebylo to ono, maminky přišly o dvě dopoledne týdně vyhrazené bez dětí ke studiu a práci na sobě… Ale jsme rádi, že to i tak zvládly a že kurz v závěru mohl doběhnout normálně.“ Maminky si pochvalují, že v kurzu vždycky „vystoupí ze své bubliny“ a paní Zuzana dodává: „Každá máma na rodičovské by měla mít možnost takovým kurzem projít.

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu

V jednom kole II

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006424

Příjemce

Attavena, o.p.s.

Realizace projektu

1. 7. 2018 - 30. 6. 2021

Výše podpory 14 981 178,00 Kč
Web www.attavena.cz

Otevřít galerii
 
12.10.2020