Zpět

Vochomůrky

Vochomůrky

Aktivní maminky s dětmi, které pořádaly různé volnočasové sportovní, kulturní i vzdělávací akce pro děti i jejich blízké v obci Vochov na Plzeňsku, si založily spolek s cílem legalizovat svou činnost a získat možnost se dále rozvíjet. Pořádají široké spektrum kroužků, kurzů, táborů, provozují hlídání dětí i dětskou skupinu a vytváří tak prostor ke vzájemnému setkávání dětí, rodičů, prarodičů i dalších zájemců ve Vochově.

Projekt Vochomůrky financovaný z Operačního programu Zaměstnanost zřídil a provozuje jediné mikrojesle v Plzeňském kraji, čímž pomáhá zaměstnaným rodičům, a navyšuje nedostatečnou kapacitu místní mateřské školy, se kterou spolupracuje. Slavnostní otevření prostor mikrojeslí v areálu bývalého zemědělského družstva rodu Lobkowiczů proběhlo 19. 12. 2019. 

 

 

 

 

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu

Vochomůrky

Číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010973

Příjemce

Vochomůrky, z.s.

Realizace projektu

1. 6. 2019 - 30. 6. 2021

Výše podpory 1 999 991,00 Kč
Web https://www.vochomurky.cz/

Otevřít galerii
 
5.3.2020