Zpět

Zahrádka jako terapie

Zahrádka jako terapie

„Tady máme rajčata, papriky a ty se potom berou k nám do kuchyně nebo se sní přímo,“ ukazuje nám úrodu Zuzana Tejmlová, která má v Domově pro osoby se zdravotním postižením Osek na starosti aktivizační a sociálně terapeutické činnosti klientů. „Potom támhle máme statici a další bylinky, které si holky berou na terapie nebo se z nich dělají výrobky jako např. levandulové sáčky. Ze statice se vyrábějí věnce a obecně se používá na výzdobu,“ pokračuje Zuzana Tejmlová s výčtem činností. Společné mají to, že je všechny vykonávají klienti s mentálním postižením v rámci své terapie. Domov Osek je totiž zapojen do projektu OPZ zaměřeného na rozvoj sociálního zemědělství.

Koncept sociálního zemědělství rozšiřuje možnosti uplatnění lidí s postižením, neboť každému pomáhá něco jiného. V rámci zemědělských činností se seberealizují na čerstvém vzduchu, starají se o rostliny a  pomáhají s dalšími zemědělskými pracemi na zahradě. Samotný koncept má svá specifika, a aby byl opravdu prospěšný, má i svá pravidla. Projekt OPZ realizuje nezisková organizace Centrum pro komunitní práci (CpKP) jižní Čechy. „V rámci našeho projektu dojde k intenzivní roční spolupráci s 5 poskytovateli sociálních služeb, se kterými chceme zlepšení, či vytvoření podmínek pro realizaci sociálního zemědělství přímo na místě a na míru konkrétnímu poskytovateli,“ vysvětluje Tomáš Chovanec, projektový manažer z CpKP jižní Čechy. V případě spolupráce s Domovem Osek se zaměřují na metodickou podporu a implementaci sociální práce v zemědělských a mimoprodukčních činnostech, tj. zpracování okrasných květin, bylinek, či výpěstků nebo na suchou vazbu.

Domov Osek poskytuje sociální služby až 130 klientům. Má 10 oddělení rozdělených dle míry podpory, kterou klienti potřebují. Zařízení poskytuje několik terapeutických či aktivizačních služeb jako např. truhlařinu, ruční práce, malbu, keramiku, cvičení v bazénu a také disponuje právě zahradou. „Dříve v Oseku bylo zemědělství a bylinkářství, chceme navázat na tuto tradici a využít pozemků, které tu máme,“ vysvětluje potenciál organizace její ředitel, Jan Hájek. „Klienti, kteří pracují na zahradě, jsou hrdí, že vidí, že jsou jejich výpěstky pěstovány účelně. Projektem chceme zjistit, jaké možnosti máme, jak dále využít prostory, které máme. Hledáme nové cesty, které by byly pro klienty ještě více přínosné. Nebo také, pokud se budeme vracet k pěstování rostlin z jejich dětství, vzpomínky jim pomohou tříbit si mozek,“ slibuje si od projektu pan ředitel.

Míra a intenzita zapojení se do zemědělství je individuální a záleží na konkrétním klientovi, jaké činnosti si na zahradě vybere. Může jít o zcela rutinní práce typu pletí či péče o plodiny, až po samostatné úkoly typu kompostování či péče o hospodářská zvířata. Jedním z vášnivých zahradníků je i pan Viktor, který je klientem Domova Osek už od 15 let. Pan Viktor má velký přehled o zahradě a podává nám výčet množství ovoce a zeleniny, které už vypěstoval. Stále si rozšiřuje obzory a to ho baví. „Pěstuju jiřiny, dávám je do kapličky a nosím pro vychovatelky. Měl jsem i byliny, tak jsem je usušil,“ popisuje pan Viktor své oblíbené činnosti. Všichni se shodují, že pan Viktor zahradou žije a projekt mu pomáhá.

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007640

Příjemce

Centrum pro komunitní práci jižní Čechy

Realizace projektu

1. 7. 2018 - 30. 5. 2020

Výše podpory

2 414 243,75 Kč

Web http://www.cpkp.cz
 

Otevřít galerii
 
7.8.2019