Zpět

Realizované projekty

 

Povinnost prezentovat svůj projekt

V programovém období 2007 – 2013 lze předkládat projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Z Manuálu pro publicitu OP LZZ vyplývá pro příjemce podpory povinnost prezentovat svůj projekt na webových stránkách www.esfcr.cz.