Zpět

Výzva č. 95 pro předkládání GP 1.1 - Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů

Výzva č. 95 pro předkládání GP 1.1 - Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů

Číslo: 95

Platnost od: 20. 7. 2012 12:00

Platnost do: 31. 12. 2012 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

 

Soubory ke stažení:

Přílohy:

Výsledky výzvy č. 95:

Informace pro žadatele:

Seminář pro žadatele se bude konat 16. 8. 2012 od 9:00 na adrese: Podskalská 19, Praha 2


 
Uveřejněno: 20. 7. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016