Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku

Výzva pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku

Specifický cíl: Cílem výzvy je zlepšovat situaci v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím zřízení a provozu zařízení péče o děti předškolního věku.

Číslo: A4

Platnost od: 4. 12. 2012 8:00

Platnost do: 15. 2. 2013 14:00

Investiční priorita: 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Prioritní osa: Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: otevřená

 

PODKLADY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV

Osobní konzultace k výzvě č. A4

Prezentace ze semináře pro příjemce:

Prezentace ze seminářů pro žadatele:

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 27. 11. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016