Zpět

Sociální inovace

Sociální inovace

Číslo: B7

Platnost od: 3. 5. 2013 14:00

Platnost do: 8. 1. 2014 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Výsledky výzvy č. B7:

 

NOVÝ SOUBOR KE STAŽENÍ: Závěry a doporučení pro žadatele k předloženým inovačním záměrům (16. 12. 2013)

UPOZORNĚNÍ: Možnosti získat podporu na projekty sociální inovací.

 

Text výzvy byl k 22. 10. 2013 revidován:

 • prodloužení výzvy a příjmu žádostí do 8.1.2014 do 12:00 h.
 • změna adresy (detašovaného pracoviště vyhlašovatele výzvy) od 18.11.2013
 • uvedení další kontaktní osoby pro B7 - pí Linda Janatová
 • zdůraznění termínu realizace projektu, při předložení do 2. uzavírky výzvy
 • specifikace problematických cílových skupin relevantních pro B7
 • zdůraznění udržitelnosti jako sledované a posuzované charakteristiky inovačnosti
 • zdůraznění povinné klíčové aktivity projektu = evaluace

Uzávěrky příjmu žádostí

Platnost výzvy REALIZACE PROJEKTŮ
03.05.2013 - 8.1.2014
Uzávěrka příjmu inovačních záměrů Uzávěrka příjmu projektových žádostí do IS Benefit7 Předpokládané datum hodnotící komise Předpokládané datmu výběrové komise Nejčasnější termín zahájení realizace projektu Nejpozdější termín ukončení realizaceprojektu
30.11.2013 30.9.2013 15.11.2013 13.12.2013 od 1.3.2014 30.6.2015
x 8.1.2014 (12:00h) 21.2.2014 20.3.2014 od 1.5.2014 30.6.2015

Uzávěrka příjmů inovačních záměrů je průběžná až do 30.11.2013.

V případě, že žadatel plánuje předložit projektovou žádost do zářijové uzavírky příjmů žádostí, musí zaslat svůj inovační záměr ke konzultaci s dostatečným časovým předstihem! Termíny pro zpracování a odeslání stanoviska k inovačnímu záměru ze strany MPSV se pohybují mezi 7 – 10 kalendářními dny. Žadatel musí počítat nejenom s časem, který se pojí s obdržením stanoviska, ale také s nutným časem pro následné zpracování a předložení kvalitně zpracované žádosti do Benefitu7. Z tohoto důvodu doporučujeme zaslat inovační záměr ke konzultaci nejpozději 6.9.2013. Na později zaslané inovační záměry se bude hledět, jako na průběžně předkládané záměry, které nepočítají se zářiovou uzávěrkou, ale až s uzávěrkou prosincovou! (Vzhledem k nárůstu administrace na konci září, nemůžeme garantovat dodržení 7-10 denního termínu v odeslání stanoviska).

Informace o sociálních inovacích

 • Na webových stránkách www.socialniinovace.cz  naleznete informace o zdrojích, sítích, podpoře, dokumentech, výzkumu a inovačních projektech.
 • Poznámka: webové stránky neobsahují závazné pokyny a pravidla pro realizaci projektů OP LZZ.
 • Cílem uvedených odkazů je zpřístupnit a zjednodušit dobrou praxi sociálních inovací realizovaných v zahraničí. Tyto příklady mají usnadnit orientaci v problematice sociálních inovací, avšak nejedná se o doporučené příklady, neboť většina z nich není v souladu s požadavky výzvy č. B7 a často je ani nelze aplikovat do českých podmínek.

Informace k inovačnímu záměru

 • zde naleznete elektronický formulář inovačního záměru, který byl vytvořen pro snadnější zpracování Vašich informací
 • z důvodu prokazatelnosti doručení inovačního záměru doporučujeme zasílat záměr i v elektronické a fyzické podobě, tak jak je uvedeno ve výzvě (textové zpracování inovačního záměru je uloženo níže – viz „Příloha č. 1 – inovační záměr“)

Informace o partnerství v projektech

 • Na stránce Partnerství v projektech OP LZZ naleznete informace o realizaci projektů OP LZZ v partnerství, základní vymezení, odkazy na závazné pokyny, vzory partnerských smluv a doporučující materiály k partnerství v projektech.

Informace pro vyhledávání zahraničních partnerů

Semináře, osobní konzultace

(kompletní přehled systému vzdělávání žadatelů je ke stažení zde)

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 3. 5. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016