Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. C2

Seminář pro žadatele k výzvě č. C2

Dovolujeme si vás pozvat na informační seminář pro žadatele

o finanční podporu z OP LZZ ve výzvě C2.

Výzva C2 s názvem „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“  je zaměřená na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany. Cílem je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.

V rámci výzvy bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (včetně úřadů městských obvodů a městských částí, které jsou statutem města pověřeny k výkonu agendy sociálně-právní ochrany) a krajských úřadů. Více informací najdete ve znění výzvy č. C2, která bude zveřejněna 4. 7. 2013.

Termíny:  

Termíny seminářů 17. a 18. 7. 2013 jsou už obsazeny. Zajištění dalšího termínu semináře je v jednání.

10. nebo 11. července 2013 od 12, 30 do 15,30 hodin                

17. nebo 18. července 2013 od 10 do 13 hodin   

Místo:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Karlovo náměstí 1, Praha 2 (přízemí, zasedací místnost)              

Program: 

seznámení s

  • výzvou č. C2 – Podpora procesů a plánování sociálních služeb
  • vyplněním žádosti v aplikaci Benefit7+
  • klíčovými aktivitami
  • monitorovacími indikátory
  • rozpočtem
  • přílohami žádosti
  • častými dotazy

Účast na semináři je bezplatná.

Za 1 žadatele se může účastnit max. 2 osoby.

Kapacita sálu je omezená.

 

Závazné přihlášení zasílejte elektronicky na adresu vera.nouzova@mpsv.cz  co nejdříve.

 

V přihlášce uveďte jméno účastníka, název organizace a kontaktní údaje.

Těšíme se na Vaši účast.

Trvání akce: 10. 7. 2013  14:30  — 10. 7. 2013  17:30 
 
Vytvořeno: 1. 7. 2013
 
Aktualizováno: 10. 7. 2013