Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 78 (10.8.2011)

Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 78 (10.8.2011)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace fondů EU si vás dovoluje pozvat na druhý informační seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 78 OP LZZ v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Termín: 10. 8. 2011 od 10 do 13 hodin

Místo: MPSV, Podskalská 19, Praha 2, zasedací místnost v 2. patře

  • Závazné přihlášky zasílejte elektronicky na adresu vera.nouzova@mpsv.cz do 31. července 2011.
  • V e-mailu uveďte jméno účastníka, název organizace a kontaktní údaje.

Na programu je seznámení s:

  • výzvou č. 78 – Podpora procesů a plánování sociálních služeb,
  • vyplněním žádosti v aplikaci Benefit7,
  • klíčovými aktivitami,
  • monitorovacími indikátory,
  • rozpočtem,
  • přílohami žádosti,
  • častými dotazy.

Účast na semináři je bezplatná. Za 1 žadatele se mohou účastnit max. 2 osoby (kapacita sálu je omezená).

Těšíme se na vaši účast!

Trvání akce: 10. 8. 2011  12:00  — 10. 8. 2011  15:00 
 
Vytvořeno: 25. 7. 2011
 
Aktualizováno: 25. 7. 2011