Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Žadatelé

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Příjemci

Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat.

Komu pomáháme

Mapa akcí a projektů

Podívejte se, kde všude naše peníze pomáhají. V přehledné interaktivní mapě snadno najdete námi podporované akce a projekty na celém území České republiky.

Mapa akcí a projektů
Náhled mapy akcí a projektů

Dobrá praxe CLLD a MAS

Rádi bychom vás upozornili na tři nové případové studie projektů, které jsou realizovány v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) místních akčních skupin (MAS) a jsou...

 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - metodika a kontroly

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 20. 9. 2019 byla vyhlášena 2 výběrová řízení na obsazení pracovních pozic v odboru řízení programů ESF a kontrol evropských programů.

 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - sociální podnikání a začleňování

Dovolujeme si Vás upozornit, že byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení služebních míst v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního podnikání (873)...

 
Určeno pro: Veřejnost

Veřejné připomínkování OP Zaměstnanost plus 2021-2027

Upozorňujeme na možnost zapojit se do připomínkování vznikajícího návrhu operačního programu navazujícího na stávající OP Zaměstnanost.

 
Určeno pro: Veřejnost

Aktualizace formulářů a pokynů OPZ

Upozorňujeme, že na webu byly aktualizovány formuláře pro oblast veřejné podpory/podpory de minimis a pokyny pro žadatele a příjemce týkající se práce s IS KP14+. Verze jsou platné od 6. 9. 2019.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

První pomoc a prevence úrazů u dětí od 6 měsíců do 4 let

Trvání akce: 28. 11. 2019

Místo konání: Praha

 
Určeno pro: Příjemce

Vývoj dítěte do dvou let aneb hrou k všestrannému rozvoji dítěte

Trvání akce: 7. 11. 2019

Místo konání: Praha

 
Určeno pro: Příjemce

Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí

Trvání akce: 17. 10. 2019

Místo konání: Praha

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě č. 110 III.

Trvání akce: 30. 9. 2019

Místo konání: Praha

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě č. 076 II. - Podmínky a pravidla realizace projektů

Trvání akce: 15. 10. 2019

Místo konání: Praha

 
Určeno pro: Příjemce