Zpět

Pozvánka na konferenci "Migrace a ESF"

Pozvánka na konferenci "Migrace a ESF"

Odbor realizace ESF Ministerstva práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na konferenci "Migrace a Evropský sociální fond", která se bude konat dne 20. 11. 2014 od 9 hodin v Parkhotelu Praha, Veletržní, Praha 7.

Konference se zúčastní čeští a zahraniční experti na migraci a organizace, které představí své projekty realizované v rámci Evropského sociálního fondu. Po hlavním programu budou následovat zajímavé workshopy.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 13. 11. 2014 na e-mailovou adresu migrace@promoteam.cz.

Případné dotazy směřujte, prosím, na stejnou e-mailovou adresu migrace@promoteam.cz

Program konference

8:30-9:00          Prezence (Coffee break)

9:00-9:05          Přivítání (moderátorka)

9:05-9:10          Úvodní film o migraci

9:10-9:20          Úvod MPSV (Jana Jirků)

1. BLOK – Úvod do problematiky migrace – Migrace v ČR a perspektivy vývoje do roku 2020

9:20-10:15        Odborný panel – Kateřina Štěpánková (MPSV), Lucie Sládková (IOM), Luděk Sýkora (PřF), Danica Schebelle (VÚPSV), zahraniční hosté (ACIDI + Evropská komise)

2. BLOK – DOBRÁ PRAXE (Období 2007-2013)

10:15-11:45       Představení projektů ESF (celkem cca 5-6 projektů po 15 min)

Mezinárodní spolupráce:

 • Zahraniční zaměstnanci na trhu práce, SIMI
 • Formování profese "sociokulturní mediátor" -  inspirace portugalským modelem, InBáze o.s.
 • Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, Multikulturní centrum Praha 
 • Integrace cizinců na trhu práce v ČR: posílení role českých měst, Multikulturní centrum Praha

Sociální integrace

 • Rovné šance na prahu českých domácností, SIMI       
 • Prevence sociálně patologických jevů u cizinců a pomoc při řešení problémových situací,
 • Začínáme znovu!
 • Uplatnit se bez překážek, OPU 

 

11:45-12:45       Oběd 

12:45-13:30       Panel zahraničních hostů – Zkušenosti ze zahraniční, sdílení dobré praxe v mezinárodních projektech, evropská perspektiva

 • ACIDI – mezinárodní spolupráce v oblasti migrace
 • Rakousko – Město Vídeň – integrace migrantů ve Vídni

13:30-14:15       Diskusní panel – migranti, NNO

 • „co vám projekt ESF přinesl“
 • moderátor bude klást otázky + diskuse s plénem

 

3. BLOK – Panel: NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

14:15-14:30       Představení programu OPZ - PO 2 a 3 (MPSV) – Helena Petroková

14:30-14:45       Spolupráce mezi ministerstvy v oblasti migrace – Jan Kepka  (MV ČR)

14:45-15:00       Nové programové období fondů EU pro vnitřní věci a spolupráce s ESF – David Votava (MV ČR)

+ Diskuse s plénem

15:00-15:30       Přestávka (občerstvení)

4. BLOK – WORKSHOPY

15:30-15:45       Úvod do workshopů

15:45-16:45       Workshopy

1. workshop – Jak úspěšně realizovat projekt (A. Dumont)

 • zástupci projektů
 • dobrá praxe – zkušenosti z realizace

2. workshop – Největší úkoly v oblasti migrace do roku 2020 (K. Štěpánková)

 • témata NNO a OSS, které je třeba řešit v novém programovém období 2014-2020
 • výzvy OPZ 2014-2020 na sociální inovace v migrační oblasti

3. workshop – spolupráce a koordinace municipalit/NNO/státu v oblasti migrace (D. Vrbová)

 • jaká je dobrá praxe - příklady
 • jak je možné spolupráci zlepšit
 • jak se dozvědět potřeby migrantů (cílové skupiny)

16:45-17:15       Výstupy z workshopů, závěrečná diskuse, závěr konference

Trvání akce: 20. 11. 2014  11:00  — 20. 11. 2014  19:15 
 
Vytvořeno: 11. 11. 2014
 
Aktualizováno: 11. 11. 2014