Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. D2

Seminář pro žadatele k výzvě č. D2

Dovolujeme si vás pozvat na informační seminář pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ ve výzvě D2 Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

Výzva D2 je zaměřená na podporu sociálních služeb komunitního typu, které vznikly jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče. Cílem výzvy je podpořit aktivizaci klientů zařízení a takovou práci, která podporuje samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Žádosti o dotaci je možné předkládat do 17. dubna 2014.

Závazné přihlášení zasílejte elektronicky na adresu ivana.jirkova@mpsv.cz do 11. března 2014.                         V přihlášce uveďte jméno účastníka, název organizace a kontaktní údaje. Přijetí přihlášky na seminář Vám bude zpětně potvrzeno e-mailem.

Termín semináře:

13. března 2014 od 10:00 do 13:00 hodin.

Místo konání:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podskalská 19, Praha 2 (zasedací místnost v 2. patře).

Kapacita sálu je omezená, zúčastnit se může jen 1 osoba za organizaci.

Upozorňujeme, že na semináři nebude podáváno občerstvení.

Těšíme se na Vaši účast.

Trvání akce: 13. 3. 2014  12:00  — 13. 3. 2014  15:00 
 
Vytvořeno: 4. 3. 2014
 
Aktualizováno: 5. 3. 2014