Zpět

Seminář pro příjemce v rámci výzvy 042 OPZ+

Seminář pro příjemce v rámci výzvy 042 OPZ+

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – oddělení projektů sociálního začleňování I. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci OPZ+ k výzvě č. 03_22_042 Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1).

Trvání akce: 13. 11. 2023  10:00  — 13. 11. 2023  13:00 
Místo konání:
  • Další upřesnění: on-line MS Teams (příp. po dohodě Praha)
Organizátor: MPSV
Kapacita: 100
Ukončení přihlašování: 8. 11. 2023  10:00
Program:

  • Pravidla realizace projektu
  • Zpracování a předložení ZoR a ŽoP (ZoR a ŽoP, ukázka pracovních výkazů, publicita)
  • Vykazování indikátorů
  • Změny projektu
  • Vyplnění dotazníku u závěrečné ZoR a ŽoP

Pravidla účasti:

  • Registrovat k účasti na seminář se lze prostřednictvím formuláře níže do 8. 11. 2023 do 10:00 – uveďte prosím Vaše jméno, příjmení, přesný název organizace, Vaši e-mailovou adresu.
  • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování).
  • Kapacita semináře není omezena, žádáme, aby se za organizaci příjemce účastnila hlavní kontaktní osoba, případně další zástupci organizace příjemce.
  • Způsob konání: on-line MS Teams (odkaz na seminář obdrží přihlášení účastníci po termínu ukončení přihlašování), v případě zájmu, je možná i osobní účast po předchozí dohodě (adresa místa konání: MPSV, Kartouzská 4, Praha 5)

Další informace:

Kontakt:
 
Vytvořeno: 3. 10. 2023
 
Aktualizováno: 5. 12. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 98

Přihlašovaní ukončeno