OP Zaměstnanost plus 2021-2027

Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový nástroj pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.

Programové období 2021-2027 a příprava OPZ+

OP Zaměstnanost plus pokrývá oblasti:

  • budoucnost práce,
  • sociální začleňování,
  • sociální inovace, 
  • materiální pomoc nejchudším osobám.

 Řídicím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Další operační program ESF v programovém období 2021-2027: