Zpět

Aktualizace textu výzvy č. 77

Upozorňujeme zájemce o podání žádosti o poskytnutí podpory ve 3. kole výzvy č. 77 OP LZZ, oblast podpory 5.1 - Mezinárodní spolupráce, že byl aktualizován její text.

Konkrétně se jedná o tyto úpravy:

  • upřesnění formulace cílové skupiny osob „děti, mládež a mladí dospělí“, která je nyní specifikována jako „děti, mládež a mladí dospělí (s důrazem na osoby ve věku 15-26 let)“;
  • doplnění shrnujícího textu v rámečku s označením „Důležité k mezinárodnímu partnerství na straně 8;
  • doplnění informace k obsahu povinné klíčové aktivity „Šíření výstupů projektu“ včetně zvýrazněného shrnujícího textu v rámečku s označením „Důležité“ na straně 8 a 9;
  • zkrácení maximální délky trvání projektu ze tří na dva roky a nastavení zahájení realizace projektu jednotně pro všechny žádosti na prosinec 2012 na straně 11.

Související odkazy:


 
Uveřejněno: 6. 2. 2012
 
Aktualizováno: 6. 2. 2012