Zpět

Dotazník k ex-post evaluaci programů politiky soudržnosti

Rádi bychom Vás pozvali k průzkumu v rámci projektu Evropské komise (DG EMPL a DG REGIO),  jehož cílem je vyhodnocení efektivnosti a účinnosti systémů pro implementaci politiky soudržnosti v členských státech EU v programovém období 2007 – 2013. 

Cílem průzkumu je shromáždit názory od různých zainteresovaných subjektů (řídicí orgány, zprostředkující subjekty, členové monitorovacích výborů, auditní orgán, příjemci podpory, poradci, akademici a další zainteresované subjekty), které mají zájem o anonymní sdělení svých názorů na implementační systém. Dotazník je zaměřen na hlavní oblasti systému (programování, výběr projektů, dodržování pravidel způsobilosti a právního rámce pro zadávání veřejných zakázek, finanční řízení a kontrola, monitorování, hodnocení a reporting) a poskytuje možnost sdílet poznatky o průřezových tématech, jako je administrativní zátěž a další aspekty fungování mechanismu financování politiky soudržnosti.

Dotazník je navržen takovým způsobem, aby jeho vyplnění nezabralo příliš času a úsilí, respondenti si mohou ve většině případů vybrat otázky, na které chtějí reagovat.   

V případě zájmu vyplňte online dotazník zde

Dotazník bude možné vyplňovat do 8. července 2015.

Pozn.:  formulář je k dispozici na většině přenosných zařízení, včetně telefonu a tabletu.


 
Uveřejněno: 29. 6. 2015
 
Aktualizováno: 29. 6. 2015