Zpět

Pozastavení příjmu žádostí u výzvy č. 60 - GG EDUCA

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje pozastavení příjmu žádostí o dotace v rámci výzvy č. 60, a to na dobu trvání 2 měsíců, od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010.

Důvodem je značná časová náročnost spojená s žádostmi v režimu veřejné podpory podle dočasného rámce a požadavek na jejich administraci do 31. 12. 2010.

Žádosti o finanční podporu ve všech režimech je možné podávat nejpozději do 31. 8. 2010 do 12.00 hod. Žádosti musí být do tohoto data prokazatelně doručeny na adresu uvedenou ve výzvě.

Příjem projektových žádostí v režimu podpory de minimis a veřejné podpory dle blokové výjimky bude obnoven 1. 11. 2010.

 

Související odkazy:


 
Uveřejněno: 23. 8. 2010
 
Aktualizováno: 23. 8. 2010