Zpět

Revize výzvy č. D5

Upozorňujeme žadatele, že byla zveřejněna revidovaná verze výzvy č. D5 OP LZZ zaměřené na poporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

V rámci revize došlo ke zpřesnění bodu 8. Přímá podpora (str. 10):

  • Je podporována náhrada mezd za dobu účasti na školení.
  • Je možné hradit cestovné, ubytování a stravné pro cílovou skupinu.
  • Není podporováno vytváření/udržení pracovních míst a zavádění pružných forem organizace práce.

 
Uveřejněno: 26. 5. 2014
 
Aktualizováno: 26. 5. 2014