Zpět

Seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě k výzvám č. 76, 77 a č. 88 dne 28. 11. 2014 v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF ve spolupráci s Externím Administrátorem Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě k výzvám 76, 77 a 88.

Termín konání:  28. 11. 2014 od 9:00 do 12:30 hod

 Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

 Tematické zaměření semináře:

  • Seminář je zaměřen na specifika závěrečné monitorovací zprávy, předkládání inovovaných produktů, vyplnění finančního vypořádání po ukončení projektu, doložení čestného prohlášení k nezpůsobilým výdajům a nejčastější chyby příjemců v závěrečných monitorovacích zprávách, které jsou příčinou opětovného vracení závěrečné monitorovací zprávy.
  • V závěru semináře bude též prostor pro individuální dotazy ohledně Vašich projektů.

 Postup pro registraci účastníků:

Přihlášku na seminář zasílejte ve formě vyplněné excelovské tabulky, jejíž vzor naleznete na odkaze: http://www.esfcr.cz/file/8957/, na adresu podpora34-51@ea-oplzz.cz, do předmětu prosím uveďte "PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ“.

  • Přijetí přihlášky na seminář Vám bude zpětně potvrzeno e-mailem.

  • Přihlásit se může vždy jedna osoba za organizaci příjemce. Kapacita semináře je omezena. Přednostně budou oslovováni příjemci, jejichž projekt končí v období před konáním semináře.

  • REGISTRACE PROBÍHÁ DO PONDĚLÍ 24. 11. 2014 DO 12:00 HODIN.

 

Další termíny seminářů pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě:

  • 1. čtvrtletí roku 2015 (termín ukončení realizace projektů leden až červen 2015).


 
Uveřejněno: 6. 11. 2014
 
Aktualizováno: 6. 11. 2014