Zpět

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 86

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 86 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, na postup při předkládání projektů v aplikaci Benefit7.

Z důvodu technické chyby je v aplikaci Benefit7 na záložce „Přílohy projektu“ přednastavena nepovinná příloha „Potvrzení o zařazení projektu do IPRM“. Tuto přílohu žadatel vyplňuje pouze pokud je relevantní.

Je nutné vložit povinnou přílohu „Vyjádření příslušného krajského úřadu k podpoře projektu“, a to buď dle bodu A nebo bodu B výzvy (dle aktivit, které budou v projektu realizovány). Tato příloha není v Benefit7 přednastavena.

Na záložce Obsah projektu v Benefit7 je nutné uvést informaci o zařazení projektu do činností typu A nebo B.


 
Uveřejněno: 22. 5. 2012
 
Aktualizováno: 22. 5. 2012