Zpět

Výsledky výzvy č. 76

Dne 3. 1. 2012 byly uveřejněny výsledky výzvy č. 76 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Soubor se zprávou o výsledcích výběru projektů ze zasedání výběrové komise ve dnech 5.-7. prosince 2011 naleznete pod níže uvedeným odkazem.


 
Uveřejněno: 3. 1. 2012
 
Aktualizováno: 3. 1. 2012