Zpět

Zahájení činnosti externího administrátora v oblasti podpory 2.1, 3.3, 1.2

Vzhledem k rozsahu předkládaných žádostí v rámci výzev pro grantové projekty v oblastech podpory 2.1 a 3.3 (případně 1.2) uzavřelo MPSV na základě výběrového řízení smlouvu se společností AQE advisors, a.s., která bude vykonávat roli externího administrátora ve fázi formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

Externí administrátor (EA) bude zodpovědný za průběh formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti předložených žádostí v rámci aktuálních výzev vyhlašovaných v oblastech podpory 2.1 a 3.3 (případně 1.2).

V současné době se jedná konkrétně o:

  • formální zhodnocení předložených žádostí do výzvy č. 91, která má uzávěrku 1. 6. 2012
  • komunikace se žadateli při nápravě formálních chyb v žádostech
  • hodnocení přijatelnosti předložených žádostí do výzvy č. 91
  • příprava podkladů pro MPSV – Odbor implementace fondů EU

EA bude komunikovat se žadateli pouze v souvislosti s doplněním neúplných žádostí, a to v podobě výzev k doplnění. Opravené dokumenty budou žadatelem zasílány přímo na adresu EA, která bude uvedena ve výzvě k doplnění, kterou obdrží zástupci žadatele e-mailem a zprávou z IS Monit7+ do Benefit7.

V případě komunikace jiných záležitostí výzvy č. 91 je možno využít kontaktů uvedených přímo v příslušné výzvě.

EA bude zapojen i do formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti budoucích/připravovaných výzev v rámci oblastí podpory 2.1 a 3.3 (příp. i 1.2). 


 
Uveřejněno: 31. 5. 2012
 
Aktualizováno: 31. 5. 2012