Zpět

Zastavení příjmu projektových žádostí do výzvy č. 19

Upozorňujeme žadatele, že předkládání projektových žádostí do výzvy č. 19 „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit“ bylo v pátek 26. 8. 2011 v 11:00 hod pozastaveno. Důvodem je vysoký počet předložených žádostí, které celkově svými požadavky na finanční prostředky převyšují zbývající volné prostředky v této výzvě.

O dalším postupu budou žadatelé průběžně informováni na stránkách www.esfcr.cz.

Související odkazy:


 
Uveřejněno: 26. 8. 2011
 
Aktualizováno: 26. 8. 2011