Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Mimořádná odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7

Vážení uživatelé, od pátku 18.6.2010 od 16:00 do soboty 19.6.2010 do 24:00 hodiny nebou k dispozici aplikace Monit7+ a Benefit7. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
15. 06. 2010

Vyhlášení výzev č. 65, 66 a 67

11. června 2010 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, výzvy č. 65, 66 a 67 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
11. 06. 2010

Zahájení činnosti externího administrátora pro oblast podpory 1.1

V souladu s tiskovou zprávou publikovanou dne 17. 5. 2010 na stránkách MPSV byla dnem 7. 6. 2010 v rámci oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků zahájena fáze předávání agendy administrativního zajištění projektů v realizaci externímu administrátorovi.

 
09. 06. 2010

Nová verze tabulky pro výpočet míry veřejné podpory

 
03. 06. 2010

Výroční zpráva OP LZZ za rok 2009

Upozorňujeme, že byla zveřejněna Výroční zpráva o provádění Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2009, která byla dne  31. května 2010 schválena Monitorovacím výborem OP LZZ.

 
01. 06. 2010

Aktualizace textu výzvy č. 36

Informujeme žadatele ve výzvě č. 36, že byl aktualizován text výzvy č. 36. Změny textu výzvy se týkají především vymezení cílových skupin, oprávněných žadatelů a nepřímých nákladů.  

 
01. 06. 2010

Výsledky výzvy č. 30

Dne 31. 5. 2010 byly zveřejněny 3. dílčí výsledky výzvy č. 30.

 
31. 05. 2010

Revize 7 příruček tzv. desatera OP LZZ

Upozorňujeme, že bylo zveřejněno 7 revidovaných příruček tzv. desatera OP LZZ. Konkrétně jde o příručky D1, D2, D5, D6, D7, D8 a D10. Nové verze těchto příruček jsou platné od 31. května 2010.

 
31. 05. 2010

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7

V úterý 1. 6. 2010, od 8:00 do 17:00 hodin, proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
28. 05. 2010

Výsledky výzvy č. 52

Dne 27. května 2010 byly zveřejněny druhé výsledky výběru projektů v rámci výzvy č. 52 "Adaptabilita zaměstnanců sdružení".

 
27. 05. 2010

Výsledky výzvy č. 35

Dne 17. 5. 2010 byly zveřejněny 10. dílčí výsledky výzvy č. 35 "Školení je šance".

 
17. 05. 2010

Externí administrátor pomůže MPSV spravovat oblast podpory 1.1

Oblast podpory 1.1 – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků spadající pod OP LZZ, prioritní osu 1 – Adaptabilita, se setkala s nečekaně velkým ohlasem ze strany zájemců o dotaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí pro urychlení vyřizování žádostí a administraci už realizovaných projektů uzavřelo na základě výběrového řízení (do kterého se přihlásili čtyři uchazeči) smlouvu se společností Accenture Central Europe B.V., organizační složka (Accenture). Společnost Accenture bude vykonávat roli externího administrátora této oblasti s cílem posílit administrativní zajištění globálních grantů a výzev.

 
17. 05. 2010

Aktuální informace o stavu administrace výzvy č. 35

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří předložili projekt v rámci výzvy č. 35 „Školení je šance“, že pod výzvou č. 35 byla k dnešnímu dni zveřejněna aktualizovaná informace o stavu administrace této výzvy.      

 
14. 05. 2010

Vyhlášení výzvy č. 63

Dne 14. května 2010 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace programů ESF, výzvu č. 63 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

 
12. 05. 2010

Vyhlášení výzvy č. 63

Dne 14. května 2009 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace programů ESF výzvu č. 63 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

 
12. 05. 2010

Vyhlášení výzvy č. 63

Dne 14. května 2009 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace programů ESF výzvu č. 63 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

 
12. 05. 2010

Aktualizace přílohy u výzvy č. 19

Upozorňujeme, že u výzvy č. 19 (oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit) došlo k aktualizaci přílohy č. 1 Omezení způsobilých výdajů.

 
28. 04. 2010

Výsledky výzvy č. 19

Dne 28. dubna 2010 byly zveřejněny 6. dílčí výsledky výzvy č. 19 v oblasti podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

 
28. 04. 2010

Odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7

V sobotu 24.4.2010 od 8:00 do 14:00 budou z důvodu pravidelného servisního okna aplikace Benefit7 a Monit7+ nedostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ 

 
23. 04. 2010

Aktuální informace o stavu administrace výzvy č. 35

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří předložili projekt v rámci výzvy č. 35 „Školení je šance“, že pod výzvou č. 35 byla k dnešnímu dni zveřejněna aktualizovaná informace o stavu administrace této výzvy.  

 
15. 04. 2010