Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Revize výzvy č. 19

Upozorňujeme, že ke dni 1. října 2009 proběhla revize textu výzvy č. 19 (oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit). Rovněž byla zveřejněna povinná příloha č. 3 "Vyjádření k podpoře projektu a návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb".

 
05. 10. 2009

Změna u kontaktní osoby výzvy č. 30

Upozorňujeme, že u výzvy č. 30 Sociální ekonomika došlo ke změně kontaktu na finanční manažerku.

 
01. 10. 2009

Plánovaná odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+

Ve čtvrtek 1. 10. 2009 v době od 8:00 do 21:00 proběhne pravidelná servisní odstávka infrastruktury strukturálních fondů. Po dobu odstávky nebude dostupná aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
29. 09. 2009

Odstávka modulu Zadávací řízení

Upozorňujeme všechny uživatele, že v úterý 29. 9. 2009 od 10 do 11 hod nebude možné z důvodu plánovaných úprav pracovat s modulem Zadávací řízení.

 
23. 09. 2009

Dotazy ze seminářů pro příjemce k výzvě č. 26

U výzvy č. 26 (oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života) byl zveřejněn soubor se zodpovězenými dotazy příjemců.

 
23. 09. 2009

Změny u výzvy č. 30

U výzvy č. 30 došlo ke změně dílčího ukončení příjmu žádostí na 30. 11. 2009 do 12 hodin a ke změně zahájení projektu nejdříve od 1. 4. 2010.

 
17. 09. 2009

Vkládání fotografií k prezentaci projektů

Rádi bychom všechny realizátory projektů informovali, že je nově možné k prezentaci projektu vkládat také fotografie projektu.

 
11. 09. 2009

Změny ve výzvě č. 40

UPOZORNĚNÍ: v rámci výzvy č. 40 došlo ke změně v termínu ukončení výzvy, doplnění indikátorů, úpravě cílové skupiny a doplnění povinných příloh. Žádáme žadatele, aby si v ZALOŽENÝCH žádostech zkontrolovali a vyplnili příslušná data.

 
11. 09. 2009

Kompletní verze příruček Desatera

 
09. 09. 2009

Výsledky výzvy č. 31

Dne 7.9. 2009 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 31 OP LZZ. 

 
09. 09. 2009

Prezentace ze seminářů pro příjemce

Dne 8. 9. 2009 byla zveřejněna prezentace ze seminářů pro příjemce k výzvám č. 23, 26 a 35, které proběhly mezi 27. 8. 2009 a 3. 9. 2009.

 
08. 09. 2009

Doplnění dotazů příjemců (výzva č. 23 a 35)

Dne 21.9. 2009 byly doplněny otázky a odpovědi pro příjemce finanční podpory z OP LZZ.

 
07. 09. 2009

Zastavení příjmu projektových žádostí do výzvy č. 35 "Školení je šance"

Upozorňujeme žadatele, že předkládání projektových žádostí do výzvy č. 35 „Školení je šance“ bude zastaveno v pátek 11.9. 2009 ve 14:30 hod. z důvodu vysokého počtu předložených žádostí, které celkově svými požadavky na finanční prostředky výrazně převyšují již navýšenou alokaci na tuto výzvu (celkem alokováno 4,5 mld. Kč). Po ukončení procesu hodnocení všech projektů předložených do 11.9. 2009 a zhodnocení dopadů výzvy z hlediska pomoci podnikatelům v krizovém období bude zvážena případná další forma podpory na vzdělávání zaměstnanců v oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků OP LZZ.

 
04. 09. 2009

Výsledky výzvy č. 35

Dne 16. 10. 2009 byly zveřejněny 5. dílčí výsledky výzvy č. 35.

 
02. 09. 2009

Změna kontaktní osoby u výzvy č. 5

Upozorňujeme, že u výzvy č. 5, vyhlášené pro subjekty veřejné správy, došlo ke změně kontaktní osoby.

 
02. 09. 2009

Aktualizace a navýšení alokace výzvy č. 1

Dne 31. srpna 2009 byla navýšena alokace na výzvu č. 1 v rámci GG Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů o 90 mil. Kč. Celková alokace výzvy tedy činí 440 mil. Kč. Zároveň došlo k doplnění textu výzvy o nepřímé náklady.

 
31. 08. 2009

Změna kontaktní osoby u výzvy č. 15 a 47

Upozorňujeme, že u výzev č. 15 a 47, vyhlášených pro subjekty veřejné správy, došlo ke změně kontaktní osoby.

 
31. 08. 2009

Navýšení alokace výzvy č. 35 „Školení je šance“

Dne 31. srpna 2009 byla navýšena alokace na výzvu č. 35 „Školení je šance“ o 1,7 mld. Kč. Celková alokace výzvy tedy činí 4,5 mld. Kč.  

 
31. 08. 2009

Navýšení alokace výzvy č. 33 v rámci GG Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích

Dne 29. července 2009 byla navýšena alokace na výzvu č. 33  o 100 mil. Kč. Celková alokace výzvy tedy činí 700 mil. Kč.

 
31. 08. 2009

Změna platnosti výzev č. 27 a 32

Upozorňujeme, že u výzev č. 27 a 32, vyhlášených pro subjekty veřejné správy, byl zkrácen termín příjmu žádostí o finanční podporu na 31. října 2009.

 
31. 08. 2009