Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Výsledky výzvy č. 22

Dovolujeme si vás upozornit na uveřejnění zprávy o výsledcích výběrového procesu GP – výzvy č. 22, prioritní osy 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti. Soubor s výsledky naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 
07. 04. 2009

Vyhlášení výzvy č. 40

Dne 6. dubna 2009 vyhlásil odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR v rámci oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy výzvu č. 40. Text výzvy a její přílohy naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 
06. 04. 2009

Vyhlášení výzvy č. 38

Dne 1. dubna 2009 vyhlásil odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR v rámci oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy výzvu č. 38. Text výzvy a její přílohy naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 
01. 04. 2009

Otázky a odpovědi k výzvě č. 35 OP LZZ

U výzvy č. 35 byly aktualizovány odpovědi na často kladené otázky. Tematické sekce s otázkami a odpovědmi jsou aktualizovány jednou týdně.

 
30. 03. 2009

Plánovaná odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+

Dne 1. 4. 2009 proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7 (8:00 - 17:00 hod.) a IS Monit7+ (8:00 - 21:00 hod.).

 
30. 03. 2009

Ohlášené výpadky ARESu na Ministerstvu financí

Dne 30. března 2009 po 15:00 hod. budou z důvodu HW závady prováděny servisní zásahy ve výpočetním středisku Ministerstva financí (ARES).

 
30. 03. 2009

Výsledky výzvy č. 21

Dovolujeme si vás upozornit na uveřejnění zprávy o výsledcích výběrového procesu GP – výzvy č. 21, prioritní osy 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti. Soubor s výsledky naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 
25. 03. 2009

Zahájení projektu „Vzdělávejte se!“

Dne 23. března 2009 byl zahájen projekt „Vzdělávejte se!“ zaměřený na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance.

 
23. 03. 2009

Vyhlášení výzvy č. 35 - „Školení je šance“

Dne 23. března 2009 vyhlásil Řídící orgán OP LZZ v rámci oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků výzvu č. 35 - „Školení je šance". Text výzvy a její přílohy naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 
23. 03. 2009

Revize příručky D7 z „Desatera OP LZZ“

Dne 23. března 2009 vydal Řídící orgán revizi příručky D7 – Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ. Aktuální verzi této příručky naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 
23. 03. 2009

Upozornění na mimořádnou odstávku monitorovacího systému OP LZZ

Mimořádná odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7 OP LZZ

 
21. 03. 2009

Informace k hodnocení žádostí k výzvě č. 23 - Adaptabilita a konkurenceschopnost

V rámci výzvy č. 23 oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniků bylo doručeno 691 žádostí o finanční podporu. Celkové náklady předložených projektů přesahují 2 mld. Kč. Z důvodu velkého množství předložených žádostí bylo prodlouženo hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti. K věcnému hodnocení bylo předáno 513 žádostí. Výsledky věcného hodnocení jsou průběžně ukládány do informačního systému. Aktuální stav jednotlivých žádostí lze sledovat v aplikaci Benefit7, a to v tabulce konto žádostí, sloupci stav zpracování žádosti. Aktuálně probíhá zpracování výsledků z věcného hodnocení a příprava podkladů pro zasedání výběrové komise. Závěrečné výsledky hodnocení projektů předložených do výzvy č. 23 budou vyhlášeny v průběhu měsíce dubna po zasedání výběrové komise. Výsledky hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách www.esfcr.cz  a jednotliví žadatelé budou informování písemně.

 
11. 03. 2009

Výsledky výběrového procesu výzvy č. 12

Dovolujeme si vás upozornit na zveřejnění výsledků 1. a 2. kola výzvy č.12 k předkládání grantových projektů v rámci GG Mezinárodní spolupráce. Soubory s výsledky naleznete pod níže uvedenými odkazy.

 
11. 03. 2009

Upozornění: zrušení uzávěrek u výzvy č. 13

U výzvy č. 13 OP LZZ k předkládání regionálních individuálních projektů v oblasti podpory 2.1 (úřady práce) došlo ke zrušení uzávěrek pro příjem projektů. Změnu textu výzvy naleznete pod níže uvedenými odkazy.

 
09. 03. 2009

Revize 7 příruček z „Desatera OP LZZ“

Dne 2. března 2009 vydal Řídící orgán revizi 7 příruček desatera (D1, D2, D4, D5, D6, D7 a D9). Aktuální verze těchto příruček naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 
09. 03. 2009

Hodnocení žádostí u výzvy č. 26

V rámci výzvy č. 26 bylo doručeno 527 žádostí o finanční podporu. Celkové náklady předložených projektů přesahují 2 mld. Kč. Z důvodu velkého množství předložených žádostí bylo prodlouženo hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti o 1 měsíc. K věcnému hodnocení bylo předáno 505 žádostí. Výsledky věcného hodnocení jsou průběžně ukládány do informačního systému; je tedy možné aktuální stav u jednotlivých žádostí sledovat v aplikaci Benefit7, a to v tabulce konto žádostí, sloupci stav zpracování žádosti. Aktuálně probíhá zpracování výsledků z věcného hodnocení a příprava podkladů pro zasedání výběrové komise, které je předběžně plánováno na 1. polovinu dubna.

 
06. 03. 2009

Upozornění: výzva č. 12 byla uzavřena

Výzva č. 12 OP LZZ - Mezinárodní spolupráce je uzavřena z důvodu zavedení nepřímých nákladů a s tím spojeného podstatného administrativního zjednodušení, které tato výzva ještě neobsahuje.

 
02. 03. 2009

Odstávka aplikace Benefit7

Upozornění pro žadatele. V pondělí 2. března 2009 je plánovaná celodenní odstávka aplikace Benefit7. Z tohoto důvodu nebude možné pracovat na žádostech o finanční podporu. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
24. 02. 2009

Příklady nesrovnalostí v projektech

Pod níže uvedeným odkazem naleznete nově zveřejněný dokument s příklady nejčastějších nesrovnalostí, které se objevily v projektech v rámci programovacího období 2004–2006. Zkušenosti zde uvedené můžete využít při přípravě a realizaci projektů v aktuálním programovém období.

 
11. 02. 2009

Odstávka aplikace Benefit7 a Monit7+

Upozorňujeme uživatele aplikace Benefit7 a Monit7+, že z důvodu údržby systémového infrastruktury CRR ČR budou obě aplikace nepřístupné v sobotu 24. 1. 2009 od 8:00 do 14:00 hod. Dále budou prováděny údržbové práce ve výpočetním středisku Ministerstva financí ČR. Z tohoto důvodu může dojít k výpadkům ARES a dalších informačních systémů. Omlouváme se za případné nepříjemnosti. Děkujeme za pochopení.

 
23. 01. 2009