Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Podklady pro příjemce výzvy č. C2 při zpracování monitorovacích zpráv

Upozorňujeme, že příjemci výzvy č. C2 OP LZZ (Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany) mohou při zpracování monitorovacích zpráv využít nově zveřejněné nepovinné přílohy.

 
18. 04. 2014

Výsledky výzvy č. B7

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky 2. kola výzvy č. B7 OP LZZ zaměřené na sociální inovace.

 
16. 04. 2014

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. D2

Vážení žadatelé, při osobním doručení žádosti o dotaci ve výzvě č. D2 (Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci), prosíme, předkládejte 2x předvyplněné Potvrzení o převzetí žádosti. Výrazně tak zjednodušíte proces převzetí žádosti. Děkujeme.

 
14. 04. 2014

Vyhlášení výzvy č. D5

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D5 OP LZZ na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

 
11. 04. 2014

Stanovisko vyhlašovatele výzvy č. C2 - pracovní výkazy

Upozorňujeme příjemce výzvy č. C2 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany, že bylo uveřejněno důležité stanovisko k vyplňování pracovních výkazů.

 
10. 04. 2014

Hodnocení žádostí ve výzvě č. D1

Na stránce výzvy č. D1 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany byly zveřejněny aktuální informace o hodnocení žádostí o dotaci.

 
07. 04. 2014

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Upozorňujeme, že k 4. 4. 2014 byla provedena revize prováděcího dokumentu OP LZZ.

 
04. 04. 2014

Vyhlášení výzvy č. D7

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D7 OP LZZ na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb.

 
31. 03. 2014

Vyhlášení výzvy č. D6

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D6 OP LZZ na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

 
31. 03. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 4. 2014

V úterý 1. dubna 2014 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikaceBenefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
28. 03. 2014

Revize příruček tzv. desatera OP LZZ a dalších dokumentů

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2014 platí aktualizované verze 5 příruček tzv. desatera OP LZZ, formulářů monitorovacích zpráv a prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti (jeden z podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory).

 
27. 03. 2014

Revize výzvy č. B9

Upozorňujeme, že byl revidován text výzvy č. B9 z důvodu úpravy kapitoly 9. Nepřímé náklady.

 
14. 03. 2014

Hodnocení žádostí ve výzvě č. D1

Do výzvy č. D1 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany bylo přijato 21 žádostí o dotaci. Dne 10. 3. 2014 bylo ukončeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Jedna žádost byla po tomto kole hodnocení vyřazena, 20 žádostí bylo předáno k věcnému hodnocení.

 
12. 03. 2014

Odstávka webu ve čtvrtek 6.3.2014 od 20:00

Upozorňujeme, že ve čtvrtek 6. března 2014 proběhne od 20:00 do 21:00 další odstávka webu ESF v ČR z důvodu technické údržby. Úpravy bohužel nebylo možné provést v rámci odstávky v pátek 28. února 2014. Za případné komplikace se omlouváme. Řídicí orgán OP LZZ

 
03. 03. 2014

Vypořádání veřejného připomínkování OP Zaměstnanost

Upozorňujeme, že bylo uveřejněno vypořádání připomínek, které Řídicí orgán obdržel v rámci veřejného připomínkování návrhu OP Zaměstnanost.

 
27. 02. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 3. 3. 2014

V pondělí 3. března 2014 od 6:00 - 15:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
26. 02. 2014

Odstávka webu v pátek 28.2.2014 od 16:00

Upozorňujeme, že v pátek 28. února 2014 proběhne od 16:00 odstávka webu ESF v ČR z důvodu technické údržby. Odstávka bude trvat 30 minut. Za případné komplikace se omlouváme. Řídicí orgán OP LZZ

 
26. 02. 2014

Vyhlášení výzvy č. D2

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D2 OP LZZ na podporu sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

 
13. 02. 2014

Výsledky výzvy č. 30

Upozorňujeme, že byly zveřejněny poslední výsledky výzvy č. 30 OP LZZ zaměřené na sociální ekonomiku.

 
10. 02. 2014

Výsledky výzvy č. B9

Upozorňujeme, žy byly zveřejněny výsledky 5. uzávěrky výzvy č. B9

 
07. 02. 2014