Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Veřejné připomínkování nových pravidel EU k veřejné podpoře

Upozorňujeme, že během února a března 2014 je možné zasílat připomínky k návrhům Evropské komise týkajícím se nových pravidel veřejné podpory. Dokumenty jsou dostupné v anglickém jazyce, připomínky je možné zasílat ve všech úředních jazycích, tedy i v češtině.

 
07. 02. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 3. 2. 2014

V pondělí 3. února 2014 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
29. 01. 2014

Nábor hodnotitelů pro OP Zaměstnanost

Dovolujeme si vás informovat, že nábor externích hodnotitelů pro Operační program Zaměstnanost proběhne v druhé polovině letošního roku. Podmínky náboru budou zveřejněny nejpozději ve druhém čtvrtletí letošního roku.

 
24. 01. 2014

Aktualizace Metodického postupu k zadávání veřejných zakázek podle zákona

Řídicí orgán OP LZZ vydal 22. ledna 2014 aktualizovanou verzi Metodického postupu k zadávání veřejných zakázek podle zákona. Jedná se o nezávazný dokument, který má sloužit jako pomůcka při realizaci zadávacího řízení. Metodický postup doplňuje i prohlášení k tzv. technické novele zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 
22. 01. 2014

Výsledky výzvy č. B7

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky 1. kola výzvy č. B7 OP LZZ zaměřené na sociální inovace.

 
15. 01. 2014

Výsledky výzvy č. C1

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. C1 OP LZZ zaměřené na podporu sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

 
09. 01. 2014

Výsledky výzvy č. C2

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. C2 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany.

 
06. 01. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 6. 1. 2014

V pondělí 6. ledna 2014 od 6:00 - 13:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikaceBenefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
30. 12. 2013

Výsledky výzvy č. B9

Upozorňujeme, že byly zveřejněny výsledky čtvrté uzávěrky výzvy č. B9 OP LZZ Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů.

 
20. 12. 2013

Revize příruček OP LZZ

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2014 dojde k revizi Metodického pokynu pro zadávání zakázek a Projektové příručky pro zařízení péče o děti s jednotkovými náklady.

 
19. 12. 2013

Vyhlášení výzvy č. D1

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D1 OP LZZ na podporu standardizace orgánů sociálně-právní ochrany. Žádosti o dotace mohou kraje a obce s rozšířenou působností podávat od 30. 12. 2013 do 21. 2. 2014.

 
18. 12. 2013

Revize výzvy č. B9

Upozorňujeme, že byl revidován text výzvy č. B9 Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů.

 
16. 12. 2013

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 51, 54, 76, 77 a 88) na leden až březen 2014.

 
16. 12. 2013

Informace pro příjemce k veřejné podpoře a podpoře de minimis

ŘO OP LZZ upozorňuje příjemce na možnost poskytovat v roce 2014 veřejnou podporu podle obecného nařízení o blokových výjimkách (nařízení Komise (ES) č. 800/2008) a obecnou podporu de minimis podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.

 
13. 12. 2013

Mimořádná odstávka IS Benefit7 a Monit7+ 14.12.2013

V sobotu 14. 12. 2013 od 8:00 - 17:00 hodin nebudou v rámci pravidelného servisního okna dostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
12. 12. 2013

Možnosti získat podporu na projekty sociální inovace

Vážení uživatelé ESF ČR, dovolujeme si vás upozornit, že na projekty z oblasti sociální inovace je možné získat podporu nejen ve výzvě č. B7 OP LZZ, ale i z jiných zdrojů.

 
05. 12. 2013

Prodloužení výzvy č. A9

Upozorňujeme, že lhůta pro podávání žádostí ve výzvě č. A9 OP LZZ určené krajům a zaměřené na systémovou podporu sociálních služeb a subjektů působících v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování byla prodloužena do 31. 12. 2013.

 
28. 11. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 2. 12. 2013

V pondělí 2. prosince 2013 od 6:00 - 15:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
28. 11. 2013

Změna místa konání workshopu k sociálním inovacím

Upozorňujeme, že u kreativního workshopu k sociálním inovacím, který proběhne v pondělí 18. 11. 2013, došlo ke změně místa konání: ERA svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1.

 
15. 11. 2013

Odstávka webu 14.11.2013 od 18 hod

Upozorňujeme, že ve čtvrtek 14. 11. 2013 od 18 hodin do 20 hodin dojde k technické odstávce webu. Za případně komplikace se omlouváme. Řídicí orgán OP LZZ

 
12. 11. 2013