Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 2. 4. 2013

V úterý 2. dubna 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
26. 03. 2013

Prezentace k výzvě č. B2

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě č. B2 OP LZZ, oblast podpory 5.1 - Mezinárodní spolupráce.

 
25. 03. 2013

Osobní konzultace pro žadatele ve výzvě B2

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost osobní konzultace pro projektové záměry k vyhlášené výzvě č. B2 v oblasti podpory 5.1 v sídle Řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 
22. 03. 2013

Výsledky výzvy č. 94

Dne 21. 3. 2013 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 94 vyhlášené v rámci oblasti podpory 1.1 - Adaptabilita a konkurenceschopnost OP LZZ.

 
21. 03. 2013

Vyhlášení výzvy č. B3

Dne 25. března 2013 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR výzvu č. B3 OP LZZ v oblasti podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
21. 03. 2013

Vyhlášení výzvy č. B5

Dne 15. 3. 2013 byla vyhlášena výzva č. B5 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

 
15. 03. 2013

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7 a Monit7+ dne 16. 3. 2013

V sobotu 16. 3. 2013 od 8:00 do 14:00 hod. nebudou v rámci pravidelného servisního okna dostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
12. 03. 2013

Osobní konzultace s Externím administrátorem Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 12, 26, 51, 54, 76, 77 a 88) na duben až červen 2013.

 
08. 03. 2013

Seminář pro žadatele k výzvě B2

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF, si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. B2 - Výzva k předkládání grantových projektů 5.1 - Mezinárodní spolupráce.

 
05. 03. 2013

Výsledky výzvy č. 30

Dne 4. 3. 2013 byly zveřejněny 14. dílčí výsledky výzvy č. 30 OP LZZ , oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
04. 03. 2013

Vyhlášení výzvy B2

Dne 1. března 2013 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF výzvu č. B2 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 5.1 - Mezinárodní spolupráce.

 
01. 03. 2013

Zjištění důvodů malého zájmu žadatelů o dotace na zařízení péče o děti

Z důvodu předložení necelých čtyř desítek projektových žádostí v rámci výzvy č. A4 byl Řídícím orgánem OP LZZ sestaven krátký online dotazník s cílem zjistit důvody malého zájmu žadatelů. Pokud patříte mezi zaměstnavatele, kteří se o dotace na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajímali, ale žádost nepředložili, velmi bychom ocenili, pokud dotazník vyplníte.

 
01. 03. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 4. 3. 2013

V pondělí 4. března 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
01. 03. 2013

Informace pro příjemce výzvy č. 91

U výzvy č. 91 OP LZZ, oblast podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti, byly uveřejněny 4 soubory s informacemi pro příjemce.

 
25. 02. 2013

Poslední uzávěrka příjmu žádostí ve výzvě č. 30

Upozorňujeme, že poslední uzávěrka příjmu žádostí ve výzvě č. 30 "Sociální ekonomika" je 28. 6. 2013 - žádosti musí být doručeny na podatelnu MPSV nejpozději do 12 hodin.

 
21. 02. 2013

Panelová diskuze pro příjemce k výzvám č. 77 (3. kolo) a č. 88

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF ve spolupráci s Externím Administrátorem Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 si Vás dovoluje pozvat na panelovou diskuzi.

 
21. 02. 2013

ESF na JOBS EXPO 2013

Evropský sociální fond v ČR se bude letos opět účastnit mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO 2013, který se koná 14. a 15. března na Výstavišti v Praze Holešovicích již potřetí.

 
20. 02. 2013

Podpora sociálního podnikání v ČR - bezplatné poradenství

MPSV realizuje projekt „Podpora sociálního podnikání v ČR“, v rámci kterého je poskytováno bezplatné poradenství pro budoucí a současné zaměstnavatele v oblasti sociálního podnikání.

 
18. 02. 2013

Prezentace ze semináře pro příjemce výzvy č. 91

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace ze semináře pro příjemce výzvy č. 91 OP LZZ, oblast podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

 
15. 02. 2013

Externí administrátor projektů výzvy č. 91

Vzhledem k rozsahu předložených a schválených grantových projektů OP LZZ v oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti a množství administrovaných monitorovacích zpráv uzavřelo MPSV na základě výběrového řízení smlouvu se společností AQE advisors, a.s., která bude vykonávat roli externího administrátora (EA) v této oblasti s cílem posílit administrativní zajištění výzvy č. 91.

 
15. 02. 2013