Zpět

Mezinárodní výzva na zmírnění důsledků ruské války proti Ukrajině v zemích EU

Rádi bychom Vás informovali, že litevská Agentura Evropského sociálního fondu vyhlásila výzvu k předkládání projektů s názvem „Inovativní přístupy ke zmírnění společenských důsledků ruské útočné války proti Ukrajině v zemích EU“.

Výzva je určena pro nadnárodní projekty, které budou řešit společenské problémy v členských státech EU vyplývající z této války a podpoří integraci a sociální začlenění lidí, kteří uprchli z Ukrajiny.

Hlavní cíle výzvy:

  • integrace a sociální začlenění lidí, kteří uprchli z Ukrajiny
  • zmírnění dopadů krize na společnost v členských státech a na jejich veřejné služby

Rozpočet výzvy:

  • 22 milionů EUR

Výše dotace:

  • cca 200 000 EUR až 700 000 EUR na projekt, spolufinancování ve výši alespoň 20 % z jiných zdrojů než je rozpočet EU

Podání žádosti:

  • do 24. 4. 2024 do 17:00

Oprávnění žadatelé:

  • sdružení zahrnující žadatele (koordinátora) a alespoň jednoho spolužadatele. Členové sdružení musí zastupovat alespoň dva různé členské státy EU.

Podrobné informace naleznete na stránce výzvy Evropského kompetenčního centra pro sociální inovace. Žádost je možné podat v angličtině nebo jiném úředním jazyku EU, tedy i češtině.


 
Uveřejněno: 25. 1. 2024
 
Aktualizováno: 26. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel