Zpět

Nový způsob přihlašování do IS ESF přes identitu občana

Vážení uživatelé IS ESF, upozorňujeme Vás na novou možnost přihlášení do portálu (jakož i celého IS ESF).

Nově je možné přihlášení do portálu prostřednictvím tzv. identity občana (NIA).

V rámci přechodného období do 30. 9. 2024 je přihlášení prostřednictvím identity občana jednou z možností způsobu přihlášení. Od 1. 10. 2024 bude přihlášení identitou občana povinné jako jediná možnost přihlášení.

Pro stávající registrované uživatele v IS ESF je možné při přihlášení pomocí identity občana spárovat již existující účet v IS ESF (včetně portálu esfcr.cz) s účtem identity občana. Procesem spojení existujícího účtu s identitou občana Vás provede systém prostřednictvím následujících kroků:

1. Přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla do portálu www.esfcr.cz.

2. Zobrazí se nabídka dvou možností – přihlásit se jménem a heslem, nebo pro přihlášení použít identitu občana.

3. Při volbě identity občana pro přihlášení budete přesměrováni na přihlašovací stránky NIA a po následném úspěšném přihlášení bude Vaše identita spojena s již existujícím účtem IS ESF.

4. Po přihlášení přes identitu občana (NIA) můžete následně potvrdit souhlas s předáním údajů identity občana systému IS ESF.

5. Po potvrzení souhlasu s předáním údajů z identity občana do IS ESF již budete přihlášení do IS ESF a Váš účet je spárován s identitou občana.

6. Pokud byste se v budoucnu opět přihlásili jménem a heslem, zobrazí se zpráva o nutnosti přihlásit se pomocí identity občana.

Na základě legislativních požadavků na systémy státní správy bude po uplynutí přechodného období (do 30. 9. 2024) přihlášení prostřednictvím identity občana jediným možným způsobem přihlašování do systému IS ESF. Jakmile dojde ke zprovoznění IS ESF pro programové období 2021+ dojde k propojení již existujících účtů ve formátu NIA z úrovně ISKP21+ a projektů  v úrovni IS ESF. Odpadne tak proces aktivace účtů prostřednictvím datové schránky, který byl využíván pro projekty programového období 2014+. V případě, že uživatel používá v IS ESF více pracovních účtů evidovaných pod různými e-mailovými účty, je možné k jedné identitě občana navázat všechny tyto pracovní účty.

V případě potíží s přihlášením do portálu www.esfcr.cz se, prosím, obraťte e-mailem na adresu esf@mpsv.cz.


 
Uveřejněno: 27. 3. 2024
 
Aktualizováno: 3. 4. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce