Zpět

Ochrana osobních údajů v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce v rámci OPZ+ o zveřejnění nové záložky věnované ochraně osobních údajů v OPZ+. Na záložce Ochrana osobních údajů v OPZ+ jsou k dispozici přehledy toho, jaké osobní údaje Řídicí orgán OPZ+ zpracovává.

Pro realizátory projektů podpořených z OPZ+ je také k dispozici nezávazný vzor Záznamu o činnostech zpracování osobních údajů připravený pro zpracování osobních údajů osob podpořených v souvislosti s realizací projektů financovaných z OPZ+. Pro tuto skupinu osobních údajů jsou příjemci podpory z OPZ+ zpracovateli. Jejich pověření ke zpracování je obsaženo v právním aktu o poskytnutí podpory z OPZ+.

 


 
Uveřejněno: 17. 7. 2023
 
Aktualizováno: 17. 7. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce