Zpět

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

Řídicí orgán OPZ+ informuje příjemce o vydání první verze pokynů pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+.

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+      

K dispozici jsou:

Podle těchto pokynů postupují příjemci v projektech, ve kterých jsou aplikovány přímé a nepřímé náklady, 40 % paušální sazba anebo paušální sazby platné pro projekt v prioritě 4, který není financován v režimu jednotkových nákladů.

Tyto pokyny jsou relevantní pro projekty, které jsou financovány výhradně s využitím jednotkových nákladů.


 
Uveřejněno: 15. 3. 2023
 
Aktualizováno: 15. 3. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce