Zpět

Revize pravidel pro žadatele a příjemce a příručky pro hodnotitele v OPZ+

Informujeme žadatele a příjemce o zveřejnění revize Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ a o vydání první verze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání. Pravidla jsou účinná od 1. 2. 2023.

Dále došlo s účinností od 1. 2. 2023 k revizi Příručky pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami (verze 3).

Důvodem k revizi pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ jsou zejména zavedení specifických datových položek v MS2021+ pro vykazování podpořených osob z Ukrajiny v projektech podpořených z OPZ+, úpravy ve vykazování indikátorů a zohlednění změn v pravidlech pro zadávání zakázek v návaznosti na centrální úpravu.

Upozorňujeme, že zavedení (konverze) specifických datových položek na projekty v OPZ+ proběhne dne 1. února 2023, po tomto datu bude vyplnění specifických datových položek jak na žádosti o podporu, tak ve zprávě o realizaci projektu povinné.  

Všechny dokumenty včetně předešlých verzí naleznete ve složce Dokumenty.


 
Uveřejněno: 31. 1. 2023
 
Aktualizováno: 31. 1. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce