Zpět

Soutěž REGIOSTARS 2023

Realizovali jste zajímavý projekt OPZ a chcete ho představit ostatním? Zapojte se do soutěže REGIOSTARS 2023. Již jen 15 dní na podání přihlášky!

 

Propagační foto

Letos je možné soutěžit v těchto 6 kategoriích:

  1. Konkurenceschopná a chytrá (Smart) Evropa

Kategorie 1 se zaměřuje projekty, které příspívají ke konkurenceschopnému trhu v Evropě pomocí inovativní a inteligentní hospodářské transformace.

  1. Zelená Evropa

Kategorie 2 se zaměřuje na projekty podporující čistou a spravedlivou energetickou transformaci, oběhové hospodářství, zmírňování změny klimatu nebo udržitelnou městskou mobilitu.

  1. Propojená Evropa

Kategorie 3 se zaměřuje na projekty s cílem zlepšit mobilitu a propojenost Evropy.

  1. Sociální a inkluzivní Evropa

Kategorie 4 se zaměřuje na projekty zaměřené na sociálnější a inkluzivnější Evropu díky implementaci Evropského pilíře sociálních práv.

  1. Evropa blíže občanům

Kategorie 5 se zaměřuje na projekty na  podporu udržitelného a integrovaného rozvoje všech typů území a místních iniciativ.

  1. Téma roku 2023 – Evropský rok dovedností

Kategorie 6 je věnována Evropskému roku dovedností 2023. Evropská unie se zaměřuje na posílení  kvalifikace a rekvalifikace a rovněž na rozvoj nástrojů zaměřených na poznatky o dovednostech.

Přihláška se podává prostřednictvím online formuláře, který je dostupný na https://regiostarsawards.eu. Za každý operační program lze nominovat maximálně 5 projektů, proto pokud byste chtěli soutěžit, napište nám prosím na email esf@mpsv.cz . 

Pravidla naleznete na stránce soutěže. Přijímají se přihlášky pouze dokončených projektů. Přílohou přihlášky musí být schválení (endorsement letter) od řídicího orgánu.

Formulář soutěže je v anglickém jazyce, lze ho však v případě potřeby vyplnit i česky, a to jen do  31. 5. 2023


 
Uveřejněno: 16. 5. 2023
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Příjemce