Zpět

Tabulka pro vykázání hodnot indikátorů týkajících se účastníků

ŘO informuje příjemce, že je k dispozici vzor přehledové tabulky pro vykázání hodnot indikátorů týkajících se účastníků.

Povinnost vykázat dosažené hodnoty indikátorů, které se týkají účastníků, prostřednictvím přehledové tabulky se vztahuje na projekty s datem ukončení realizace nejpozději k 30. 4. 2024.  Přehledovou tabulku předkládá příjemce jako přílohu závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

 


 
Uveřejněno: 17. 10. 2023
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Příjemce