Zpět

Změny u DPP od 1. 7. 2024

Upozorňujeme žadatele a příjemce na změny u dohod o provedení práce.

Řídicí orgán OPZ+ informoval v lednu 2024 o dopadech novely zákoníku práce na způsobilost výdajů v OPZ+. Součástí informace bylo upozornění na změny pro dohody o provedení práce, které měly v souvislosti s konsolidačním balíčkem vstoupit v účinnost od 1. 7. 2024. Z informace zveřejněné na stránkách České správy sociálního zabezpečení plyne, že došlo ke změnám v konsolidačního balíčku.

Do konce roku 2024 se tak odvody na sociální a zdravotní pojištění hradí u zaměstnanců na základě DPP pouze v těch kalendářních měsících, kdy byl jejich započitatelný příjem více než 10 000 Kč.

Zaměstnavatelé jsou povinni od 1. 7. 2024 registrovat všechny dosud nepojištěné DPP a od 1. 8. 2024 zasílat hlášení o příjmech všech jednotlivých zaměstnanců na DPP.

K dalším změnám dochází s účinností od 1. 1. 2025, o dopadu těchto změn na způsobilost výdajů v OPZ+ bude řídicí orgán žadatele a příjemce včas informovat .  


 
Uveřejněno: 2. 7. 2024
 
Aktualizováno: 2. 7. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce