Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

2 Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 22. 2. 2021 byla vyhlášena 2 výběrová řízení na obsazení pracovních pozic na řídicím orgánu OPZ.

  1. Výběrové řízení č. 3/2021 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního podnikání (873).

Oddělení projektů sociálního podnikání je malý tým, který vychází z myšlenek alternativní ekonomie a aplikuje je v dotační praxi. Věříme, že sociální podnikání má smysl a usilujeme o to, aby administrované projekty přinášely pozitivní sociální změny a byly dlouhodobě udržitelné.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu: 149faeea-fdf9-5334-d8e7-70d0b3e406eb (mpsv.cz)

 

  1. Výběrové řízení č. 4/2021 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874).

Oddělení projektů systému služeb se zabývá prioritní osou 2 Operačního programu zaměstnanost (OPZ) „Sociální začleňování a boj s chudobou“. Přímo administrujeme soutěžní projekty v rámci výzev v oblasti systému služeb (specifický cíl 2.2.1 OPZ). Pod touto tématikou si můžete představit např. projekty zaměřené na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce; podporu transformace pobytových sociálních služeb; budování kapacit nestátních neziskových organizací (NNO) a tématiku komunitního plánování. Největší část našich příjemců tvoří poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:c2b6f837-b8c8-bf66-965a-6514fb15cc80 (mpsv.cz)


 
Uveřejněno: 22. 2. 2021
 
Aktualizováno: 22. 2. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost