Zpět

3. revize OP Zaměstnanost

Dne 18. prosince 2020 schválila Evropská komise 3. revizi Operačního programu Zaměstnanost.

Tato revize OPZ spočívá v převodu části disponibilní alokace ve výši cca 240 mil. EUR (EU podíl) z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do OPZ s cílem zmírnit dopady krize v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 na ekonomiku a trh práce. Realokované prostředky budou v OPZ využity primárně v prioritní ose 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly na zpětné financování části výdajů vynaložených v programu Antivirus (režim A) a dále na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním (aktivity typu „outplacement“) a další nástroje politiky zaměstnanosti. Navýšení alokace OPZ se promítlo rovněž do aktualizace přílohy č. 8 Indikativní výpočet rozdělení prostředků OPZ na kategorie regionů.


 
Uveřejněno: 4. 1. 2021
 
Aktualizováno: 4. 1. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Média