Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+

<p> Upozorňujeme, že k 1. 12. 2015 byly aktualizovány pokyny k vyplnění projektové žádosti v&nbsp;<span title= "Složka monitorovacího systému MS2014+ určená pro přístup externích uživatelů. V období 2014-2020 slouží k předložení elektronické žádosti o podporu a následné komunikaci s pracovníky řídicího orgánu OPZ.">IS KP14+</span>&nbsp;v souvislosti s rozvojem tohoto systému. </p>

Pro větší přehlednost byla uveřejněna i verze dokumentu v režimu změn, aby bylo zřejmé, v jakých částech došlo k úpravám.

Související:


 
Uveřejněno: 1. 12. 2015
 
Aktualizováno: 1. 12. 2015