Zpět

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+

Upozorňujeme, že k 5. 4. 2016 byly aktualizovány pokyny k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+ pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady. Aktualizace zohledňuje rozvoj monitorovacího systému a nepředstavuje ztížení podmínek pro žadatele.

Promítnutí rozvoje IS KP14+ do  pokynů k vyplnění projektové žádosti v  IS KP14+  pro projekty zaměřené na podporu zařízení péče o děti financované s využitím jednotkových nákladů nebylo zatím provedeno, protože v současnosti není otevřena žádná výzva k předkládání žádostí o podporu pro tuto část OPZ. Novou verzi těchto pokynů uveřejníme v termínu, aby žadatelé, kteří budou žádosti o podporu na jednotkově financovaná zařízení péče o děti, měli v relevantním okamžiku k dispozici aktuální návod.

Související:


 
Uveřejněno: 5. 4. 2016
 
Aktualizováno: 25. 5. 2017