Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů.

Aktualizace pokynů navazuje na rozvoj technického nastavení IS ESF 2014+. Změny se netýkají typologie podpor, které podpořené osoby v projektech získávají.


 
Uveřejněno: 19. 4. 2017
 
Aktualizováno: 19. 4. 2017
 
 
Určeno pro: Příjemce