Zpět

Aktualizace pokynů pro práci s IS KP14+

Upozorňujeme příjemce na změnu pokynů pro práci s IS KP14+ navazující na úpravy tohoto systému.

V pondělí 13.11. bude v monitorovacím systému nasazen rozvoj pro automatické dopočítávání částek nepřímých nákladů v žádostech o platbu. To ovlivnilo pokyny k vyplnění zpráv o realizaci a žádostí o platbu. Díky rozvoji systému je nově také jednodušší postup u změn projektů v situacích, kdy má být projekt předčasně ukončen, proto byly aktualizovány pokyny pro žádosti o změnu. Aktualizace pokynů pro zadávání údajů k zakázkám také navazuje na drobnou změnu v monitorovacím systému a stejný byl i důvod vydání nové verze pokynů pro importování údajů do soupisky dokladů v žádosti o platbu prostřednictvím XML. Úplný rozsah změn si zájemci mohou dohledat v revizních verzích, které jsou k dispozici spolu s čistopisy.

 


 
Uveřejněno: 10. 11. 2017
 
Aktualizováno: 10. 11. 2017
 
 
Určeno pro: Příjemce