Zpět

Aktualizace pokynů pro práci v ISKP14+

Upozorňujeme, že byly aktualizovány Pokyny ke zpracování zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady a pro projekty využívající 40% paušální sazbu, a to včetně návodu na import XML soupisky dokladů.

Aktualizace pokynů byla provedena v návaznosti na rozvoj monitorovacího systému.


 
Uveřejněno: 12. 12. 2019
 
Aktualizováno: 12. 12. 2019
 
 
Určeno pro: Příjemce