Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace Pokynů pro vyplnění formuláře žádosti o podporu z OPZ

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze Pokynů pro vyplnění formuláře žádosti o podporu z OPZ pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady.

Nová verze reaguje na dotazy/problémy, se kterými se žadatelé obracejí o pomoc nejčastěji, byl zohledněn rozvoj systému IS KP14+ a doplněna byla doporučení, čemu se vyvarovat a co naopak je žádoucí, aby žádost o podporu obsahovala.


 
Uveřejněno: 14. 3. 2017
 
Aktualizováno: 14. 3. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel