Zpět

Aktualizace pokynů spojených s prací se zadávacími řízeními v IS KP14+

V rámci aktualizace IS KP14+ se údaje o zadávacích řízeních (včetně příloh) nově zadávají do samostatného modulu „Veřejné zakázky“, který je nezávislý na žádosti o podporu i zprávě o realizaci projektu. Pokyny týkající se vyplnění projektové žádosti, vyplnění zprávy o realizaci a předkládání údajů k zakázkám proto musely být upraveny.

Díky tomu, že zakázky jsou nyní v samostatném modulu, už není potřeba, aby příjemci zasílali ŘO dokumentaci k zakázkám za účelem ex ante kontrol v přílohách interních depeší. Prostřednictvím aktualizovaných pokynů je ŘO nyní vyzývá, aby dokumenty vložili do modulu „Veřejné zakázky“ a do interní depeše, kterou budou na ŘO posílat, pouze uvedli, k jaké zakázce jsou nově dokumenty k dispozici.

Aktualizované pokyny k vyplnění projektové žádosti

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci

Aktualizované pokyny k předkládání dokumentů a údajů k zakázkám

Všechny dokumety pro příjemce a žadatele naleznete zde.


 
Uveřejněno: 13. 9. 2017
 
Aktualizováno: 14. 9. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce