Zpět

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 1. 1. 2019

Upozorňujeme, že s účinností od 1. 1. 2019 dochází k revizi části metodiky OPZ. Zveřejněny byly nové verze 3 specifických částí pravidel pro žadatele a příjemce.

Ve všech dokumentech je podrobně zpracován přehled změn oproti dosud platné verzi.

Upozorňujeme, že příjemci se musí řídit vždy platnou verzí relevantních pravidel. V případě nejasností týkajících se nových pravidel kontaktujte pracovníka ŘO, který s vámi ve věci vašeho projektu komunikuje.


 
Uveřejněno: 20. 12. 2018
 
Aktualizováno: 20. 12. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce