Zpět

Aktualizovaný plán aktivit projektu

Řídicí orgán OPZ informuje příjemce o aktualizaci vzoru pro plány aktivit, který je platný od 21. 12. 2020.

Aktualizovaný vzor se týká všech projektů s výjimkou projektů podpořených ve výzvách č. 97 a 110 (tyto projekty používají vzor plánu aktivit dostupný na stránkách příslušné výzvy).


 
Uveřejněno: 21. 12. 2020
 
Aktualizováno: 21. 12. 2020
 
 
Určeno pro: Příjemce