Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktuální vydání bulletinu OKO NOKu

Upozorňujeme zájemce na nové číslo bulletinu Ministerstva pro místní rozvoj OKO NOKu. Najdete v něm informace o tzv. IPRÚ - integrovaných plánech rozvoje území i představení některých operačních programů, včetně Operačního programu Zaměstnanost.


 
Uveřejněno: 16. 6. 2016
 
Aktualizováno: 16. 6. 2016
 
 
Určeno pro: Veřejnost